Provincie Chuquisaca, Bolivia

Het derde project van Colorbike ligt in Bolivia, in de arme provincie Chuquisaca.
Colorbike werkt hier samen met de organisatie Treveris, een van origine Duitse organisatie uit Trier. Deze verzorgt op het platteland van de provincie Chuquisaca scholing en basisopleiding. Treveris heeft er diverse internaten. Deze zijn bedoeld om kinderen te stimuleren naar school te gaan. Het gaat dan zowel om basisschoolleeftijden als om vervolgonderwijsleeftijd. Vele kinderen wonen zo ver van de school, dat het niet te doen is om dagelijks de afstanden naar school af te leggen. In plaats daarvan verblijven de kinderen gedurende de schoolweek op het internaat en dan gaan ze in het weekend weer naar huis.

We hebben voor Treveris gekozen omdat we deze persoonlijk kennen en zij heel erg gericht zijn op emancipatie en het zelfonderhoudend worden van het internaat. Ze werken samen met de ouders en die hebben ook allerlei taken binnen het internaat. Zo leren de ouders ook zaken als burgerschap, rekenen en handel en krijgen hierdoor betere prijs op de markt voor hun producten. Andersom helpen de kinderen tijdens oogstseizoenen de ouders weer. Op deze manier worden de ouders gestimuleerd hun kinderen naar school te laten gaan.
Kortom: hier zijn de fietsen van Colorbike meer dan welkom. Niet alleen voor het transport naar en van school, maar ook voor het brengen van landbouwproducten naar de lokale markt. In april zijn er fietsen uitgereikt aan twee internaten in Bolivia.


De eerste fietsen zijn uitgedeeld in Bolivia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste rondjes op de fietsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naast allerlei beroepsopleidingen, zoals hier het maken van tapijten is ook een goede maaltijd een belangrijk onderdeel van de projecten van  FSACHT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De infrastructuur is niet altijd optimaal. Hier pech onderweg bij het afleveren van fietsen in Chuquisaca.