León, Nicaragua 

Achtergrond:

León heeft ongeveer 162.000 bewoners. Er zijn weliswaar voldoende basisscholen in de stad, maar kinderen die voortgezet onderwijs willen volgen en in de arme randgebieden wonen, moeten vaak lang lopen naar scholen in andere wijken. Als er überhaupt bussen zijn, kunnen de leerlingen de kosten ervoor alleen met moeite opbrengen. En als er geen geld (meer) is voor het openbaar vervoer, gaan de kinderen niet naar school en maken hun opleiding niet af. Een fiets kan een middel zijn dat kinderen helpt die een hoger opleidingsniveau willen bereiken en daardoor ook hun socio-economische situatie in de toekomst willen verbeteren.
Ook na het voorgezet onderwijs is het voor jongeren uit de buitenwijken moeilijk om een beroepsopleiding te volgen. Er zijn namelijk nauwelijks instellingen voor beroepsonderwijs in León. Dit betekent opnieuw lange reistijden en (te) hoge kosten voor openbaar vervoer. 

Doel:
Verbetering van het opleidingsniveau van arme kinderen in León/Nicaragua. Steun voor kinderen die naar voortgezet onderwijs willen gaan, maar ver van school wonen en niet over voldoende financiële middelen beschikken voor het openbare vervoer voor zover er überhaupt openbaar vervoer is. Door hen een fiets te geven, kunnen zij regelmatig naar school gaan. Er is minder schoolverzuim en het milieu wordt niet belast.

Methodiek:
De selectie vindt plaats met behulp van:

 • de basisschool waar de meisjes/jongens het basisonderwijs hebben afgerond om hun motivatie en prestaties te bekijken.
 • in de wijken actieve niet-gouvernementele organisaties om de economische situatie van de families te bepalen en het project na het doneren van de fietsen te begeleiden.
 • Stichting Vriendschapsband Utrecht-León. De vertegenwoordigster verzamelt de informatie over mogelijke begunstigden, maakt voorstellen voor de selectie, houdt contact met de begunstigden en begeleidt het project. 

De jongen/ het meisje ondertekent voor ontvang van de fiets een overeenkomst waarin hij/zei zich verplicht om het voorgezet onderwijs af te ronden, dagelijks naar school te gaan en goede resultaten te halen.

Doelgroepen en partnerscholen:

 • Wijk Adiact:
  Deze wijk beschikt over een school waar ’s ochtends basisonderwijs en ’s middags voortgezet onderwijs wordt gegeven tot het deerde jaar. Om het eindexamen te halen, moeten de kinderen 30 min lopen naar de school Modesto Armijo in de wijk Sutiaba.
 • Wijk William Fonseca:
  Deze wijk ligt in het noordwesten van León en beschikt over de basisschool Miguel Larreynaga waar kinderen in twee ploegen ’s ochtends en ’s middags naartoe gaan. Veel kinderen die na zes jaren de school verlaten, volgen geen voortgezet onderwijs omdat de ouders geen geld hebben om dagelijks het openbaar vervoer te betalen. De dichtbijzijnste school voor VO met de naam John F. Kennedy ligt in de wijk San Felipe en dat betekent 2 tot 3 uur lopen.
 • León Zuidoost:
  In dit grote nieuwbouwgebied zijn wel basisscholen te vinden, maar geen school voor VO. Ook al kiezen de kinderen voor de dichtbijzijnste school, moeten ze toch meer dan 5 km lopen.

Verhalen:

 • Scarleth Silva Romero (15 jaar) volgt op dit moment het deerde jaar VO in de wijk Adiact. Zij wil graag haar eindexamen op een school voor beroepsonderwijs halen, maar zou dan wel één uur moeten lopen naar de school in het centrum van León. De familie kan nauwelijks de maandelijkse contributie voor deze school opbrengen, laat staan de dagelijkse kosten voor de bus of voor het kopen van een fiets.
 • Milagros Osejos (14 jaar, het meisje in witblauwe schooluniform) zit nog op de basisschool in de wijk William Fonseca. Zij wil heel graag naar de hogere school J. F. Kennedy op meer dan 6 km afstand van haar thuis. De bus kost dagelijks 0,50 US$, wat verschrikkelijk veel is gezien het feit dat in Nicaragua bijna de helft van de bevolking over een inkomen beschikt van niet meer dan 1 dollar per dag. 

 


instructie over de fietsenMeer informatio over de Stichting Vriendschapsband Utrecht-León vind je op www.utrecht-leon.nl
Voor een indruk van wat de Gemeente Utrecht doet op het gebied van fietsen in León: www.utrecht.nl/smartsite.dws