Rwanda, Ngeruka

Dit project voert Colorbike uit in samenwerking met de Nederlandse organisatie Cycling out of poverty. Het grote verschil met de andere projecten is dat het hier om microkredieten voor fietsen gaat.

Met het geld van Colorbike wordt in Rwanda door de plaatselijke organisatie Nouvelle Vie fietsen ingekocht die via een microkredietprogramma aan arme gezinnen op het platteland worden verkocht. Hierbij worden de fietsen gegeven aan gezinnen die ze in termijnen kunnen terugbetalen. De gezinnen krijgen de fiets bij de eerste aanbetaling zodat ze de fiets kunnen gebruiken om meer inkomen te generen en hun fiets verder af kunnen betalen en hun levensstandaard kunnen verbeteren. Gezinnen die een fiets op afbetaling kopen worden door onze lokale partners begeleid. Ze krijgen een korte training in onderhoud en reparatie van de fiets, credit&savings
(huishoudboekje) en het maken van een actieplan (plan hoe ze de fiets gaan
gebruiken.)

Het merendeel van de bewoners van Rwanda is boer. Maar droogte en onvruchtbare grond maakt het moeilijk om producten te verbouwen om de al maar groeiende bevolking te kunnen voeden. Afstanden naar waterputten zijn groot en koste voor gemotoriseerd transport stijgen enorm. De meeste mensen verplaatsen zich daarom ook te voet. De mensen in de regio Ngeruka leven in extreme armoede en daardoor zijn de lasten van de vrouwen nog zwaarder en zijn de levenscondities nog moeilijker. De mensen hebben niet voldoende te eten, nauwelijks medische hulp, slechte woonsituaties en kinderen hebben geen toegang tot scholing vanwege tekort aan geld voor schoolgeld.

Desondanks heeft een deel van deze mensen wel een duidelijke visie op hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om op te klimmen uit deze situatie.
Arme rurale gezinnen, waarvan de kostwinner tussen de 25 en 50 jaar is, die leven van het verbouwen van producten, die niet in één keer de aankoopsom van een fiets kunnen ophoesten maar wel in termijnen een fiets zouden kunnen afbetalen én een duidelijke visie hebben over hoe ze een fiets zouden kunnen gebruiken om meer inkomen te generen kunnen via Nouvelle Vie een fiets kopen op afbetaling.

De doelstelling is dat de beneficiaries meer geld zullen hebben door de verkoop van hun oogst en het besparen van transportkosten. Met dit geld kunnen ze zichzelf voorzien van basis benodigdheden als kleding, onderdak en het onderwijs van de kinderen.

  Tevens zal het project de families helpen om hun datgene wat en de manier waarop ze nu verbouwen te verbeteren en uit te breiden. Het zal families helpen om zelfs vee te kopen om hun productie op het land nog verder te vergroten en om een secundaire inkomstenbron te hebben.

De vrouwen zullen meer zelfwaarde krijgen. Vrouwen zullen deelnemen aan inkomensgenerende activiteiten samen met hun man en de man zal helpen huishoudelijke taken te ondernemen. Door de fiets te overhandigen aan het hele gezin zal de fiets meer gelijkheid creëren. (tekst: Cycling out of Poverty)